Registratūra: (8 449) 74 340
Registratūra: (8 449) 74 340

Keičiasi palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo tvarka

Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau-SAM)  iniciatyva, nuo 2022 metų spalio mėnesio keitėsi palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos reikalavimai, kuriais siekiama, kad pacientai būtų hospitalizuojami slaugos paslaugoms stacionare tik tuomet, kai nebus galimybės būtinų slaugos paslaugų suteikti paciento namuose. VšĮ Šilalės rajono ligoninėje palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos pagal naujus reikalavimus pradėtos teikti 2023 metų vasario 21 d. Tikimasi prie naujos tvarkos pereiti palaipsniui, bet ne ilgiau kaip per 2-3 mėnesius. Laikantis naujų reikalavimų bus mažinamas skyriaus lovų skaičius,  įsteigiamas atskiras padalinys demencija sergantiems bei vegetacinės būklės pacientams, sureguliuojami  slaugytojų bei slaugytojų padėjėjų darbo krūviai, tokiu būdu gerinant jų darbo sąlygas, o slaugomiems pacientams garantuojant geresnę paslaugų kokybę.

Ką atneš naujoji tvarka pacientams?

 Šios tvarkos pasikeitimas turės nemažus pokyčius pacientų galimybei gauti slaugos paslaugas stacionare. Pagal naująją tvarką, nepriklausomai nuo to, kokia liga serga pacientai, jiems bus teikiama palaikomojo gydymo ir slaugos paslauga ligoninėje tik tuomet, jeigu jie visiškai negali savimi pasirūpinti ir jiems reikalinga nuolatinė sveikatos priežiūros specialistų priežiūra. Socialinės problemos pacientams, kuriems nereikalinga nuolatinė sveikatos priežiūros specialistų priežiūra, slaugos stacionaruose nebegalės būti sprendžiamos.

Norint gauti siuntimą stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugoms reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją. Šeimos gydytojo komanda privalės vertinti paciento gebėjimą apsitarnauti, ir tik surinkus reikiamą klausimyne nurodytų balų skaičių, pacientas galės būti siunčiamas stacionarinėms slaugos paslaugoms gauti. Tik turėdami siuntimą pacientai bus registruojami į stacionarinių slaugos paslaugų eilę, kurioje laukimas gali užtrukti ir keletą mėnesių.

Ta pati tvarka galios ir ligoninės kituose skyriuose gydomiems pacientams- tik gydančiam gydytojui įvertinus paciento apsitarnavimo galimybes ir nustačius atitiktį  SAM nustatytiems kriterijams, bus skiriama stacionarinė slauga. Pacientui, kuris yra slaugomas stacionare, apsitarnavimo funkcijos bus vertinamos kas 30 dienų.  Jei bus nustatyta, kad apsitarnavimo funkcijos pagerėjo ir paciento būklė nebeatitinka stacionarinės slaugos paslaugų kriterijų, pacientas turės būti išrašomas į namus, informuojant jo šeimos gydytoją, apie paciento poreikį ambulatorinėms paslaugoms gauti. Maksimalus laikotarpis stacionarinės slaugos paslaugoms kol kas išlieka 120 dienų per metus, tačiau ateityje planuojama šį laikotarpį trumpinti. Mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų gavimui galios ta pati tvarka: suėjus 120 dienų laikotarpiui mokamos slaugos  paslaugos bus teikiamos tik tiems pacientams, kurie atitiks visus stacionarinės slaugos kriterijus.

 Pacientai, kurie neatitiks SAM nustatytų kriterijų stacionarinės slaugos paslaugoms, galės kreiptis dėl ambulatorinės slaugos paslaugų namuose gavimo. Jas skirs paciento šeimos gydytojas, išrašydamas siuntimą ambulatorinės slaugos paslaugoms. Ambulatorines slaugos paslaugas Šilalės rajone teikia UAB „Andoka“ arba pirminės sveikatos priežiūros įstaiga, prie kurios pacientas yra prisirašęs.

Ligoninės administracija