Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Padidinti šriftą:

Pacientų teisės ir pareigos įstaigoje

  • Teisės:

1. gauti informaciją apie įstaigoje teikiamas paslaugas;

2. gauti kvalifikuotą medicininę pagalbą ligoninės teikiamų paslaugų apimtyje;

3. gauti informaciją apie paslaugą teikiantį sveikatos priežiūros specialistą, jo profesinę kvalifikaciją;

4. gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, prognozes, gydymą;

5. savo lėšomis gauti patvirtintas medicininių dokumentų kopijas;

6. nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija gali būti teikiama;

7. kreiptis į įstaigos administraciją visais iškilusiais ginčytinais klausimais;

8. atsisakyti siuntimo į kitas sveikatos priežiūros įstaigas;

  • Pareigos:

1. privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti;

2. pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus(išskyrus būtinosios pagalbos atvejus);

3. pasirašytinai susipažinti su įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais įstaigos nustatytais dokumentais bei vykdyti juose nurodytas pareigas;

4. suteikti kuo daugiau informacijos apie sveikatą, persirgtas ligas, alergines reakcijas ir kt.;

5. vykdyti sveikatos priežiūros  specialistų paskyrimus ir rekomendacijas;

6. pagarbiai ir deramai elgtis su darbuotojais ir kitais pacientais; savo veiksmais nežeminti įstaigos darbuotojų, kitų pacientų, lankytojų garbės ir orumo, gerbti jų teises;

7. netrukdyti personalui dirbti, laikytis personalo nurodymų ir paskirto režimo;

8. negadinti ligoninės inventoriaus ir kitų materialinių vertybių;

  • Draudžiama:

1. triukšmauti;

2. gulėti lovose, apsirengus viršutiniais drabužiais;

3. rūkyti, žaisti kortomis ir kitus azartinius žaidimus;

4. laikyti ir gerti alkoholinius gėrimus, vartoti narkotines medžiagas;

5. savavališkai išeiti iš ligoninės teritorijos;

6. savavališkai lankytis kituose ligoninės skyriuose;

7. atsinešti į ligoninę dideles pinigų sumas ar kitus vertingus daiktus, nes personalas neatsako už jų saugumą;

  • Pacientas, kuris pažeidžia vidaus tvarkos taisykles ar nevykdo pareigų, gali būti išrašytas iš ligoninės ,nebaigus gydymo.

 

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas