Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Padidinti šriftą:

Ligoninėje teikiamų paslaugų nomenklatūra ir asortimentas

  • Ligoninė teikia paslaugas, nurodytas asmens sveikatos priežiūros įstaigos licencijoje. Šios licencijos kopijos iškabintos visuose įstaigos skyriuose.
  • Ligoninėje teikiamos mokamos ir nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
  • Nemokamai teikiama:

1. įstaigos licencijoje nurodytos paslaugos visiems socialiai draustiems pacientams, pateikus SAM nustatytos formos gydytojo siuntimą;

2. būtinoji medicininė  pagalba visiems piliečiams, neatsižvelgiant į tai ,ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu.

  • Mokamos paslaugos teikiamos, jei:

1. pacientas neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu;

2. pacientas kreipėsi pats, neturėdamas siuntimo;

3. paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos gydymu;

4. pacientas savo iniciatyva pats pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, procedūras ir primoka bazinių kainų skirtumą;

5. teikiamos planinės paslaugos užsienio piliečiams;

  • Už mokamas paslaugas susimoka pagal patvirtintus įkainius pas tam tikslui paskirtą asmenį, ligoninės buhalterijoje arba pas Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus budinčią slaugytoją(nedarbo valandomis).